måndag 22 augusti 2011

Blomfat

Gamla tefat går utmärkt att använda till blomfat. Särskilt lämpligt om man har några udda och inte har för avsikt att sammla till en hel servis.Av egen erfarenhet kan jag upplysa om att kaffefaten vanligtvis är väl små för att användas till blomfat, risken för övervattning är överhängande.

Hälsningar,
Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar